4.6.24 Община Полски Тръмбеш започна изпълнение на проект "Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж Полски Тръмбеш 2024"

21.5.24 Информация за удължаване на срока на изпълнение на Проект "Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш"

19.4.24 Информация за изпълнение на Проект "Укрепване на общинския капацитет в Община Полски Тръмбеш"

19.4.24 Информация за хода на изпълнение на Проект "Топъл обяд в Община Полски Тръмбеш"

29.2.24 Информация за проведено комуникационно събитие по Проект „Грижа в дома в общ. П. Тръмбеш“, договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на...

19.2.24 Покана за провеждане на информационна среща по Проект "Грижа в дома в Община Полски Тръмбеш"

9.2.24 Община Полски Тръмбеш подписа Договор № BG06RDNP001-7.020-0038-C01 от 04.01.2024 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнениe...

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата