Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina@trambesh.egov.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш