21.4.21 ДОКЛ. ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на ...

17.2.21 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДЪТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ...

17.2.21 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълн. на Нар. 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията...

11.1.21 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение на Наредба №22 за определяне на размера на местните данъци на територията на Общ. П. Тръмбеш

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата