18.6.21 Информация за проведена изложба на 17.06.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш"

18.6.21 Съобщение за провеждане на изложба детски рисунки по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

15.6.21 Съобщение за провеждане на изложба детски рисунки в СУ "Ц. Церковски" гр.П. Тръмбеш, по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на...

14.6.21 Съобщение за проведен концерт на 10 юни 2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш"

9.6.21 Съобщение за провеждане на събитие-концерт на 10.6.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

7.6.21 Обява за прием на документи за длъжността Социален асистент по проект "Патронажна грижа в Общ. П. Тръмбеш"

4.6.21 Информация за проведено събитие на 3 юни 2021 г. по проект " Социални, икономически и образователни интеграции на уязвими групи в Общ П. Тръмбеш"

2.6.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в общ. П. Тръмбеш"

1.6.21 Съобщение за провеждане на събитие на 03.06.2021 г. по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш"

31.5.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш

28.5.21 Информация за проведено събитие (27.5.2021) Ден на таланта по Проект "Социални, икономически и образов. мерки за интеграция на уязвимите групи в общ. П. Тръмбеш"

26.5.21 Съобщение за провеждане на Ден на таланта на 27 май 2021г. в СУ "Ц. Церковски" гр. П. Тръмбеш, по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция...

19.5.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш"

12.5.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

4.5.21 Общ. П. Тръмбеш подписа Допълнително споразумение за удължаване на срока на Проект "Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-19" от 28.04.2021 г. до 30.09.2021 г.

29.4.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш

17.3.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш"

15.3.21 ОБЯВА За прием на документи за желаещи да работят като "Психолог" по проект „Патронажна грижа + в община Полски Тръмбеш“ и за лица желаещи да работят по проекта"

1.3.21 Съобщение за провеждане на родителска среща по Проект "Социална, икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" на 02.03.2021г. от 15 ч.

26.2.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални иновации за активно социално включване в Община Полски Тръмбеш"

25.2.21 Информация разработване на нова Програма за развитие на туризма на територията на Община Полски Тръмбеш

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата