17.3.21 Обява по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш"

15.3.21 ОБЯВА За прием на документи за желаещи да работят като "Психолог" по проект „Патронажна грижа + в община Полски Тръмбеш“ и за лица желаещи да работят по проекта"

1.3.21 Съобщение за провеждане на родителска среща по Проект "Социална, икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" на 02.03.2021г. от 15 ч.

26.2.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални иновации за активно социално включване в Община Полски Тръмбеш"

25.2.21 Информация разработване на нова Програма за развитие на туризма на територията на Община Полски Тръмбеш

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата