30.11.21 Информация за хода на изпълнение на Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Общ. П. Тръмбеш" през м. ноември 2021г.

26.11.21 Съобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

26.11.21 ъобщение за провеждане на безплатни консултативно-профилактични прегледи по Проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

23.11.21 Съобщение за провеждане на срещи и общи занимания с родители на 24-25.112021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими...

15.11.21 Съобщение за провеждане на срещи и общи занимания с родители на 16 и 17 ноември 2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на ...

15.11.21 Информация за проведени срещи и общи занимания с родители на 10 и 11 ноември 2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на ...

 

12.11.21 Съобщение за провеждане на официално събитие във връзка с приключване на изпълнението на проект BG16M1OP002-2.010-0005-C01 „Рекултивация на депо за битови...

10.11.21 Обява за прием на документи по проект "Патронажна грижа + в Общ. П. Тръмбеш

9.11.21 Съобщение за провеждане на срещи и общи занимания с родители на 10 и 11 ноември 2021 г. по проект "Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на...

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата