19.2.19 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Допълн. на Нар. №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на терит. на Общ. П. Тръмбеш

18. 2.20 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред на територията на Общ. П. Тръмбеш

17.01.20 Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредбата за символиката, знаците, отличията и наградите на Общ. П. Тръмбеш

Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата