.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
                                Исторически музей

   
     На 8 септември 2007 година  в град Полски Тръмбеш бе открит ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ в резултат на  събирателска и проучвателна дейност от страна на специалисти от Регионален исторически музей - Велико Търново и активната помощ на читалищните секретари от цялата община. В залите по, “Археология”, “Етнография“, “ Възраждане, нова и най-нова история”  изложените експонати са движими паметници на местната култура - мост между миналото и бъдещето. Представените в зала “ Антропология” експонати са антропологични възстановки по черепи  на действителни исторически личности - научно и творческо дело на член-кор.проф.д.м.н. Йордан Йорданов наш земляк и почетен гражданин на град Полски Тръмбеш.

Работно време на музея: 9-18 ч.
Почивен ден - понеделник
сигнал за корупция
RSS новини