.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
    Народно читалище "Отец Паисий", гр. П. Тръмбеш    
  
      
Създадено преди век , през 1905 година от най будните жители на Полски Тръмбеш, Народно читалище „Отец Паисий” и днес си остава средище за просвещение и култура , мястото където талантливите наши съграждани намират поле за самоизява и развиват заложбите си. Потребностите на хората са предпоставка за дейностите му . Читалището се стреми да разшири рамките си в синхрон с новите реалности. Като единствен културен институт на територията на града, то е инициатор, организатор и изпълнител на многообразна просветна и културна дейност. В инициативите му  се включват граждани без оглед на възраст, политическа, религиозна и етническа принадлежност. Читалищните дейци  се стремят да създават условия за приобщаване на малцинствените групи от различните етноси.
        Към читалището работят:  Детска музикална школа с класове по пиано, народно пеене и гъдулка; школа за народни танци; студия за детски песни; Фолклорна формация  “Полянци”; вокална група “Сияние”; състав за художествено слово и детски театрален състав.
                                    Читалищна библиотека, гр.Полски Тръмбеш

        Изминалите три години бяха доста ползотворни и за читалищната библиотека . Книжният и фонд бе значително обновен и обогатен,  и в момента наброява 36 810 библиотечни единици.  . По проект помощ за библиотеките спечелен 2004 година закупихме литература на стойност 1674 лева . Щедри дарения направиха писателя Димитър Томов , издателствата „Талия” и „Летера” , Регионална библиотека Велико Търново , журналиста Петко Петков .  Друг източник за набиране средства за закупуване на литература бе отдаването на книги под наем при заснемането на филма  “ На сляпо “ в нашия град.
                      Фолклорна формация "Полянци"
    
Фолклорна формация “Полянци” при Народно читалище “Отец Паисий” град Полски Тръмбеш съществува от 1979 година. Хореограф и художествен ръководител е Мариана Стефанова.
     През месец май 2009 година Фолклорна формация “Полянци” ще чества своя 30 годишен юбилей. Създадена да издирва, съхранява и популяризира богатия български фолклор.    Танцьорите са разпределени в групи, които са в определени възрастови граници от 6 години до младежка възраст. Към формацията изявяват своя талант и млади изпълнители на народни песни. През свободното си време самодейците изучават спецификата на българския танцов и песенен фолклор. Всяка група е с оформена програма и  репертоар, който застъпва характерни танци и песни от всички етнографски области на България.
     “Полянци” е лауреат на Национални конкурси и фестивали, има богата концертна дейност в България, многократни записи и излъчвания по националните и местни медии, международни изяви Украйна, Македония, Турция, Румъния, Сърбия, Италия.
     В нашият край подкрепят “Полянци” с обичта и доверието си, защото танците и песните са огнище на бъргарщината, носят радост и светлина в живота на хората.
сигнал за корупция
RSS новини
 
www.chitalista-ptrambesh.com