.: e-mail: obshtina_pt@hotmail.com , obshtina_pt@abv.bg :.
RSS новини
сигнал за корупция
Обществени поръчки възлагани чрез събиране на оферти с обява - 2017г.
<< ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА<< ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА