ДЛЪЖНОСТ ИМЕ ТЕЛЕФОН
1 Кмет на Община Георги Чакъров 4149
2 Зам.кмет   4143
3 Зам.кмет Назиф Кадир 4144
4 Секретар  на Община   4145
5 Юрисконсулт Йордан Петров 4115
6 Дежурни Б.Бойков, А.Михайлов, М.Михайлов, Д. Николов 4116
7 Финансов контрольор   4135
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1 Председател Маринета Йорданова 4117
2 Техн. сътрудник Йорданка Иванова 4118
ДИРЕКЦИЯ  “БЮДЖЕТ ФИНАНСИ И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ"
1 Директор Дирекция Велко Великов 4112
2 Началник отдел Снежанка Стефанова 4129
Отдел "Бюджет, финанси“
1 Старши счетоводител Полина Симеонова 4130
2 Старши счетоводител Мая Спирдонова 4130
3 Старши счетоводител Маринела Димитрова 4130
4 Старши счетоводител Милка Петрова 4130
5 Старши счетоводител Магдалина Василева 4130
6 Старши счетоводител Атанаска Панайотова 4130
7 Ст. специалист, касиер-счетоводител Димитър Димитров 4147
Отдел “Бюджет и Местни приходи”
1 Н-к отдел "Б и МП" Красимира Великова 4131
2 Гл. спец. икономист Даниела Георгиева 4131
3 Ст. инспектор приходи   4132
4 Данъчен инспектор Румяна Димитрова 4132
5 Ст.спец-касиер събирач приходи Татяна Серафимова 4132
6 Данъчен инспектор Геновева Великова 4132
7 Данъчен инспектор Станимир Прашанов 4132
8 Счетоводител Димитрина Георгиева 4132
Отдел "Канцелария, ЕСГРАОН и АРХИВ"
1 Н-к отдел “Канцелария , ЕСГРАОН и АРХИВ" Дарина Ангелова 4124
2 Ст.специалист архивист Еленка Якова 4124
3 Ст.спец. ЕСГРАОН Виолета  Хараламбиева 4124
4 Ст.спец. ЕСГРАОН Соня Никова 4124
Деловодство
1 Техн. сътрудник секретар деловодител Невин Расимова 4142
2 Мл. специалист административно и организационно обслужване Анна Цветанова 4141
Сектор "Човешки ресурси, информационни технологии и гражданска защита"
1 Н-к сектор "ЧР, ГЗ ПЗ" Милена Георгиева 4128
2 Гл.спец.-ГЗ и ОМП Йордан Йорданов 4112
3 Ст. специалист ЧР Йорданка Борисова 4128
ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА”
1 Директор дирекция Лариса Тодорова 4111
2 Н-к отдел "Регионална политика" Катя Илиева 4133
3 Ст. специалист координатор общ. поръчки Елена Йорданова 4148
4 Мл. експерт ИП инж. Веселка Костадинова 4110
5 Мл. експерт РП и ХД инж. Пенка Христова 4110
6 Ст. спец. "РП и ИО" Милен  Вълчев 4110
Отдел "Образование, култура и соц. дейности"
1 Н-к отдел "Образование и култура" Николинка Генова 4121
2 Секретар на МКБППМН Мурадие Ахмедова 4122
3 Ст. специалист “Образование” Силвиана Димитрова 4125
Отдел "Устройство на територията"
1 Гл. архитект арх. Надя Стефанова Коларова 4113
2 Гл. специалист “Екология”   4114
3 Ст. спец. стр. техник Даниела Григорова 4114
4 Ст. спец. стр. техник Пенчо Ангелов 4114
5 Н-к отдел Марияна Георгиева 4133
6 Експ. инвеститорски контрол Златин Златинов 4115
7 Гл. експ. ИКС Георги Цонев 4114
Отдел "Общинска собственост"
1 Началник отдел "ОбС" Николай Буюклиев 4146
2 Ст. спец. сс-во и горски фонд Димитър Димитров 4123
3 Ст. спец. "ОС"   4123
4 Ст. спец. "ОС" Валинтин Рашков 4123
5 Ст. спец. "ОС"   4123
Здравеопазване
1 Стефан Христов
Други дейности по икономиката
1 Шофьор Николай Кънчев
2 Огняр Красимир Кънев 4134
3 Военен отчет Марин Кръстев 4112
Кметства
1 с. Климентово Стоян Веселинов Ангелов 06141/59-56
2 с. Иванча Димитър Христов Димитров 06147/26-20
3 с. Обединение Ганчо Иванов Ганев 06142/24-04
4 с. Страхилово Соня Денчева Костадинова 06145/20-20
5 с. Масларево Петранка Кирилова Маринова 06143/24-68
6 с. Павел Анка Пенчева Личева 06148/22-60
7 с. Вързулица Генчо Тодоров Йорданов 06143/22-32
8 с. Каранци Денка Кънчева Георгиева 061406/220
9 с. Орловец Виолета Николова Маринова 061403/260
10 с. Раданово Георги Димитров Стамов 06141/68-39
11 с. П. Каравелово Любомир Йосифов Ламбев 061405/220
12 с. П. Сеновец Йордан Андреев Михайлов 06146/28-62
13 с. Куцина Тихомир Величков Маринов 06149/35-22
14 с. Ст. Стамболово Александър Петков Коев 061402/260
Факс: 69-54; централа: 41-41, 41-42, 0884 608 475, тел. код на гр. Полски Тръмбеш-06141
Въведи кода:
ФОРМА ЗА КОНТАКТИ:
Click for new image
АДРЕС:
Полски Тръмбеш, 5180
ул."Черно море" №4
Централа: 06141/41-41, 41-42
Факс: 06141/69-54
E-mail: obshtina_pt@abv.bg
placeholder
Всички права запазени! © 2018 Община П. Тръмбеш
 
Официален интернет сайт
Подаване на сигнал за корупция
Свържете се с нас
ОБЩИНА Полски Тръмбеш
Приемственост и традиции
Отпечатай страницата